Liên hệ liên quan
đến tiền gói cước

Về tờ hóa đơn

Đây là hóa đơn.
Vui lòng thanh toán trước khi hết hạn.

Ngày thanh toán:Vui lòng thanh toán trước ngày này. Ngày thanh toán:Vui lòng thanh toán trước ngày này.

Về lần thanh toán đầu tiên

Bưu thiếp màu xanh đã được gửi để thanh toán lần đầu.
Vui lòng cầm bưu thiếp này và thanh toán tại cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Ngày thanh toán:Vui lòng thanh toán trước ngày này. Ngày thanh toán:Vui lòng thanh toán trước ngày này.

Về trường hợp không thanh
toán tự động qua ngân hàng

Kung ang bayad ay hindi nakaltas mula sa inyong banko, kami ay magpapadala ng green postcard (hagaki).
Dalhin ito sa pinakamalapit na convenience store at bayaran ito doon.

Ngày thanh toán:Vui lòng thanh toán trước ngày này. Ngày thanh toán:Vui lòng thanh toán trước ngày này.

Những câu hỏi thường gặp

QOther

Có những phương thức thanh toán như thế nào?

A

Có thể thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
Nếu muốn thay đổi phương thức thanh toán, vui lòng truy cập My commufa hoặc liên hệ với trung tâm thanh toán (0120-922-538). Chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách đơn đăng ký, vui lòng điền vào và đóng dấu sau đó gửi lại.

QOther

Có thể nói chuyện thông qua phiên dịch được không?

A

Khi bạn gọi đến số 0120-218-919 / 0120-922-538, bạn có thể nói chuyện thông qua một thông qua phiên dịch nếu bạn muốn.
[Ngôn ngữ được hỗ trợ] Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Tagalog

QOther

Thời hạn thanh toán là bao giờ?

A

Trong trường hợp chuyển khoản, cần thanh toán vào cuối tháng.
Trường hợp thanh toán tự động qua tài khoản ngân hàng thì sẽ vào ngày 27 hàng tháng.

QOther

Trong trường hợp thanh toán chậm, thì đường truyền sẽ bị dừng. Muốn thanh toán luôn nhưng làm mất tờ giây tờ giấy chuyển khoản.

A

Để tiến hành xác thực thanh toán từ khách hàng, vui lòng thanh toán bằng giấy thanh toán do công ty chúng tôi đã gửi.
Trong trường hợp không có hóa đơn thanh toán thì chúng tôi sẽ gửi lại. Vui lòng liên hệ với Trung tâm thanh toán (0120-922-538).

Trong trường hợp muốn thanh toán khẩn cấp, ngoại lệ, thì có thể chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng dưới đây.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, để xác nhận thanh toán không có sai sót thì sau khi chuyển khoản xong vui lòng liên hệ với Trung tâm thanh toán (0120-922-538).
Ngoài ra, phí chuyển khoản là do quý khách chịu nên mong quý khách thông cảm.

<Tài khoản ngân hàng>
Tên ngân hàng: Ngân hàng MUFG
Tên chi nhánh: Nagoya Eigyobu
Loại tiền gửi: Tiền gửi thông thường.
Số tài khoản: 2967814
Tên tài khoản: Công ty CP Viễn thông Chubu
Tên chuyển khoản: Nhập ID khách hàng (10 chữ số) và viết liền tên người hợp đồng (ví dụ: 0123456789ChubuTaro)

※Trong trường hợp có giới hạn ký tự thì nhập đến giữa chừng tên của người hợp đồng cũng được chấp nhận.
※Nếu ID khách hàng của bạn dưới 10 chữ số, hãy nhập số 0 ở đầu. (Ví dụ nhập vào 000******* ChubuTaro)
※Xin lưu ý nếu ID khách hàng nhập không chính xác, sẽ không thể xác nhận thanh toán.
※Hãy chắc chắn rằng số tiền chuyển là đủ.

QOther

Khi nào phải thanh toán chi phí ban đầu?

A

Các khoản phí ban đầu như sau.

[Mạng Hikari]
・Phí dịch vụ hợp đồng 700 yên : trả vào tháng sau tính từ ngày sử dụng.
・Phí lắp đặt ban đầu 25,000 yên: trả vào tháng sau tính từ ngày sử dụng.

[Điện thoại Hikari]
・Phí lắp đặt điện thoại Hikari 3,000yên : trả vào tháng sau tính từ ngày sử dụng.
・Chi phí phát hành số điện thoại 2,000 yên: trả vào tháng sau tính từ ngày lắp đặt xong.

[Truyền hình Hikari]
・Phí lắp đặt truyền hình hikari 18,700 yên: trả vào tháng sau tính từ ngày sử dụng.

QOther

Có thể phát hành lại hoá đơn chi tiết về điện thoại hikari・chi tiết cuộc gọi của những tháng trước không?

A

Xin lỗi. Không thể phát hành lại hóa đơn của những tháng trước.
Quý khách có thể xem chi tiết hóa đơn trong quá khứ trên trang chủ "My commufa".

QOther

Tôi có thể kiểm tra chi tiết nội dung thanh toán hàng tháng ・chi tiết cuộc gọi không?

A

Bạn có thể kiểm tra chi tiết thanh toán và chi tiết cuộc gọi sau khi đăng nhập vào "My Commufa". Bạn cũng có thể thấy phí sử dụng trong quá khứ.
Hơn nữa,nếu Quý khách có nguyện vọng lấy giấy hóa đơn chi tiết thì hãy sử dụng 「Dịch vụ gửi hóa đơn chi tiết」 ( 200 yên/ tháng).
※Số tiền hiển thị thì trừ 1 số phần thì tất cả đều chưa thuế. Thuế tiêu thụ sẽ được tính riêng.